Kursuscenter Nord er ensbetydende med EUC Nords samlede efteruddannelsesudbud, som man kan se på kursuscenternord.dk. Vi tilbyder efteruddannelse til ansatte i virksomheder – både offentlige og private – samt til enkeltpersoner.

Vi udbyder både åbne standardkurser og specifikke kurser, der er udviklet på baggrund af virksomhedernes specifikke arbejdsopgaver og behov. Vi har gennem de seneste år udviklet os til en afdeling, som kan tilbyde efteruddannelse/kurser af høj kvalitet inden for en lang række fagområder. Det handler om fleksibel efteruddannelse i Vendsyssel.

Kompetent og professionel undervisning
Kursuscenter Nords undervisere er professionelle med stor pædagogisk erfaring og specialiserede inden for de områder, vi underviser i. Vi vægter pædagogiske udvikling lige så højt som den faglige udvikling.

Kursusmaterialet er udviklet af undervisere i nøje overensstemmelse med den pædagogiske linje, og kvaliteten sikres bl.a. ved evaluering af hvert enkelt kursusforløb og det samlede kursuskoncept.

Vi tilbyder kvalifikations- og kompetenceafklaring inden for alle områderne.

Konsulentservice hos Kursuscenter Nord 

  • Kursuscenter Nord kan tilbyde en række kompetencer som ekstra service til vores kunder.
  • Vi dækker bredt indenfor ledelses- og medarbejderudvikling.
  • Der kan aftales et uformelt besøg.
  • Tilbud på uddannelsesforløb for virksomhedens medarbejdere.
  • Opkvalificering af nyansatte på virksomheden.
  • Stort antal faglærere kan vejlede og bistå med planlægning af indhold i uddannelserne så det matcher den ansatte og virksomhedens behov.
  • Tilbud på proces i virksomheden inden uddannelsen starter og på at anvende den nye viden/transfer, som medarbejderne har fået på uddannelse.
  • Vejledning om love, økonomi og regler indenfor efteruddannelse.
  • Kan vi ikke selv løse opgaven har vi et samarbejde med andre skoler i regionen, hvor vi kan anvise en samarbejdspartner.
  • Kontakt en af vores konsulenter og hør nærmere.