08221 Coaching og konflikthåndtering - Online

Faget giver dig centrale teorier og metoder til coaching og mediation, som sætter dig i stand til at arbejde med teamudvikling og -coaching i teori og praksis. Bl.a. fokuseres på følelsesmæssig intelligens som element i teamudvikling og løsning af komplekse konfliktsituationer.

Modulet indeholder emner som:

Teorier, modeller og værktøjer til at håndtere og løse konflikter i organisationen Coaching som værktøj til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau Kommunikationsteori og modeller til konfliktløsning. De organisatoriske rammer og processer om konfliktsituationer Psykologi - mindset og kompetencer.

På Kursuscenter Nord tilbyder vi undervisning via Internettet, så du kan studere hjemmefra og samtidig være en del af et hold. Forløbene er opbygget som en blanding af online oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver, alt sammen online.

Online efteruddannelse er fleksibelt og giver mulighed for at tage uddannelsen når du har tid, der er ingen transporttid og du får en direkte kontakt med din underviser. For at studere online skal du:

  • kunne deltage online og være god til at planlægge og strukturere din tid
  • have daglig adgang til Internettet og en mail
  • have installeret Microsoft Office-pakken på din computer
  • det er et krav at du har en computer med adgang til kamera og lyd for at løse opgaver online
  • være tilmeldt digital post

Om undervisningen

Undervisningen foregår online via EUC Nords digitale læringsplatform It's Learning. Her vil du få digitale undervisningsmaterialer som du skal arbejde med undervejs. Undervisningen er opbygget af moduler og hvert modul starter med et online oplæg ved en af underviserne. Efterfølgende finder du opgaver og øvelser til selvstændig fordybelse. Du vil arbejde med både skriftlige og mundtlige opgaver som du får feedback på af din underviser. Til akademiuddannelserne skal der anskaffes bøger som suppleres med digitale materialer udarbejdet af Kursuscenter Nord.

 Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i ledelse.

Holdinformation

Startdato:

14/09/2020

Slutdato:

14/12/2020

Optagelsesfrist:

07/09/2020

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Kontaktperson:

Jane Palsgård Nørgaard

Kontaktinformation:

Helle Dejligbjerg - hd@eucnord.dk

Undervisningen foregår:

Online

Pris:

Kr. 8.200

Tilmeldingsblanket:

Tilmelding

Periode (Efterår)

Startdato: 14.09.20

21.09.20, 28.09.20, 19.10.20, 26.10.20, 09.11.20, 16.11.20, 30.11.12.

Afl. Wiseflow d. 02.12.20

Slutdato: 14.12.20 (eksamen)