EUC Nord tilbyder en række online kurser, som du kan se nedenfor.

De fleste er AMU-kurser og man få kr. 892 pr. dag pr. medarbejder i VEU-godtgørelse.

Der er også mulighed for at søge støtte gennem Kompetencefonden, så medarbejdere kan få lønrefusion op til deres normale løn.

Kontakt os, og hør mere om dette.

Online kurser

Aktuelle kurser Antal hold Status
Almen fødevarehygiejne - Fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktikvejledning af ernæringsassistentelever FJUV 1 Ledige pladser
Vi kan også tilbyde følgende kurser
Ingen kurser i øjeblikket

Vi tilbyder desuden fjernundervisning i kurset COVID-19 Rengøringshygiejne. Kurset henvender sig til professionelt rengøringspersonale, der skal arbejde efter Sundhedsstyrelsens COVID-19-instruks.

Deltageren vil få viden om de specifikke retningslinjer fra sundhedsstyrelsens vejledning relateret til rengøring, personlig hygiejne og minimering af smittespredning.

Kurset koster kr. 375,- pr. person - der kan ikke søges VEU-godtgørelse da det ikke er AMU-kursus.

Kurset tages online, når det passer dig. Det tager ca. 1-2 timer. Det kræver en Windows-PC, en internetforbindelse og Microsoft Office. Hvis du ikke har Microsoft Office, stiller vi programmet gratis til rådighed

Selve kurset består af tekst, videoer og opgaver, og vi sørger for kompetent support til undervisning og teknik, hvis du tager kurset mellem kl. 8 - 16.

Yderligere information og tilmelding hos Marianne Kondrup Krogh på tlf. 7224 6011 eller mkk@slet-dette.eucnord.dk