Hos Kursuscenter Nord benytter vi personprofilering i arbejdet med udviklingen af personale. Vores konsulenter Hanne Andersen Gert og Ellen Thomsen er begge certifiserede til at bruge Discovery Insights.

Det er et stærkt værktøj til at hjælpe medarbejderne i en virksomhed med at yde deres bedste ved at give dem en bedre forståelse af sig selv. Når de forstår sig selv, er det også lettere for dem at tilpasse sig og relatere til andre, hvilket resulterer i arbejdspladser, hvor innovation, kreativitet og produktivitet trives.

Kontakt os gerne, hvis du vil have yderligere information eller aftale et møde med os.

Insights Discovery er en enkel og lettilgængelig model bestående af fire farver, der hjælper os med at forstå os selv og andre. Vi har allesammen alle fire farver i os. Det er kombinationen af de fire energier, der skaber vores unikke personlighed. Vores farveenergier dækker over en række karaktertræk, som vi har præference for, og som er en del af vores naturlige adfærd

Insights Discovery-modellerne kan give resultater på en lang række områder:

Teameffektivitet
Hjælper teams med at vurdere sig selv og reflektere over, hvor godt de samarbejder, og hvordan de præsterer i både fysiske og virtuelle rammer. Ved hjælp af Insights får teams identificeret de forhindringer og områder, som står i vejen for, at de kan udfylde deres potentiale maksimalt.Teameffektivitet

Ledelse
Hjælper ledere med at opnå større selvindsigt. Insights Discovery hjælper dem i deres refleksioner over, hvad det er for et eftermæle, de ønsker at have.

Forandring og resiliens
Hjælper medarbejdere, teams og ledere til at blive mere forandringsparate og styrke deres samarbejde, så de trives bedre i svære tider.

Engagement og arbejdskultur
Hjælper medarbejdere med at svare på vigtige spørgsmål om, hvad deres plads er i organisationen, hvordan de kan bidrage, og hvordan de kan koble deres personlige værdier sammen med virksomhedens, så deres arbejde føles betydningsfuldt og meningsgivende.

Salg og kundeservice
Hjælper medarbejdere med at forstå, hvordan deres kunder opfatter dem, så de kan arbejde på at styrke deres relationer. Insights kan også vise salgsmedarbejdere, hvor deres styrker og svagheder ligger på det enkelte trin i en salgsproces, så de kan foretage selvledede forandringer, der forbedrer deres salgspræstationer.