Vi uddanner hverdagens ledere på morgendagens lederuddannelser. Teamleder, sjakbajs, formand, projektleder eller værkfører. Titler der alle dækker over dem vi kalder hverdagens ledere. Det er dem der holder produktionen kørende, bilerne på vejen, kunderne tilfredse og medarbejderne beskæftigede. Dem som skal lede og koordinere en hverdag for en gruppe medarbejdere. Hverdagens ledere med andre ord.

Hos Kursuscenter Nord tilbyder vi lederuddannelse for netop denne gruppe ledere. Det har vi gjort i mange år, og vi har efterhånden ret meget at have det i. 

Og så har vi udviklet os til et af Nordjyllands førende konsulenthuse, når det handler om organisationsændringer i boligselskaber.

Se vores aktuelle kurser nedenfor. Kontakt os, hvis du vil vide mere eller gerne vil snakke kursus med os.

PRINT

Maritim projektledelse

Kursusdagene er fordelt således:

Modul       VarighedDato
Modul 12 dage28. og 29. oktober 2021
Modul 22 dage 15. og 15. november 2021 
Modul 32 dage 29. og 30. november 2021 
Modul 41 dag 14. december 2021 
Fag til kurset:
Kommunikation i teams
Skolefagkode: 49259
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1193,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1193,50 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På dette kursus lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. · Viden om egen kommunikation og hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. · Viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation. Efter gennemført kursus kan du:· Medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen. · Bidrage til at løse kommunikationsproblemer og anvende redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger. · Identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.
Kommunikation om kvalitet i virksomheder
Skolefagkode: 48074
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 230,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 230,00 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Du lærer om sikker kommunikation om kvalitet.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed med henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. · Kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt over for kunder og kolleger, så der sikres fælles forståelse af de aftalte kvalitetsmål og håndtering af eventuelle fejl og afvigelser. · Medvirke til at fremme sikker kommunikation om kvalitet på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer.
Kunde/leverandørforhold for operatører
Skolefagkode: 45363
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 188,00 kr.
Pris for ledige: 711,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 711,75 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at informere og kommunikere i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader i kvalitetsstyrings sammenhænge.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med baggrund i viden om 'kunde- og leverandørforholdet' i kvalitetsstyrings sammenhænge i virksomheden anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de produkter/ydelser der leveres. · Informere og kommunikere korrekt i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.
Projektledelse
Skolefagkode: 40594
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 564,00 kr.
Pris for ledige: 1675,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1675,25 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Deltageren kan efter kurset identificere projektlederens og projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder, varetage relevant kommunikation i forhold til projektets interessenter og samt internt i projektgruppen og sikre teamudvikling, motivation og samspil i projektorganisationen.

Indhold:
Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau. Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.