HåndværkerAkademiet handler om udvikling og innovation indenfor bygge- og anlægsbranchen – kort sagt.

Sammen med samarbejdspartnere i erhvervsliv og uddannelses-systemet har vi udviklet et sted, som skal være med til at definere fremtidens byggeri og sætte fokus på håndværkets udvikling og innovation. Det er nødvendigt og vi føler det er naturligt at vi påtager os denne opgave. At efteruddanne håndværkere med en høj grad af faglighed og forståelse for byggepladsens udfordringer om krav til samarbejde på tværs af fagene. 

På efteruddannelsesområdet samarbejder vi løbende med fx Teknologisk Institut, Dansk Byggeri, Hjørring kommune og mange flere gode partnere, der alle har interesse i et succesfuldt HåndværkerAkademi.

Åbent Værksted er vores fleksible kursustilbud, hvor vi tilbyder 93 uddannelser indenfor bygge- og anlægsfagene. Du bestemmer selv starttidspunkt og kan selv sammensætte uddannelserne efter dine behov. Også den særlige  jobrettede kursusforløb.

Læs mere om Åbent Værksted i vores brochure>>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Vi udsender nyhedsbreve målrettet tømrer- og murersvende samt virksomheder. Vi udsender cirka 6 gange om året med nyt om kurser, branchenyheder, arrangementer osv.

Klik her og tilmeld dig nyhedsbrev >>

PRINT

Tradition og Håndværk - grundforløb

Fag til kurset:
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi
Skolefagkode: 48973
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 811,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 811,40 kr.

Målgruppe
Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Formål:
Du kan efter kurset udføre opslag i Bygningsreglementet og på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser og vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver. Kurset omhandler en af følgende emner: Konstruktion + Fugt og holdbarhed, Brandforhold + Energiforbrug samt Indeklima + Akustisk indeklima.

Indhold:
Deltageren kan udføre opslag i Bygningsreglementet og kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver.Uddannelsen gennemføres i en af følgende emner:__Konstruktion + Fugt og holdbarhed__Brandforhold + Energiforbrug__Indeklima + Akustisk indeklima
Restaurering - Anvendelse af stilhistorie
Skolefagkode: 48034
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 504,00 kr.
Pris for ledige: 3496,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3496,40 kr.

Målgruppe
Bygningshåndværkere, der har eller ønsker at beskæftige sig med opgaver inden for renovering og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Formål:
Deltageren kan aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng.

Indhold:
Deltageren kan: - Aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng. - Vurdere forskellige stilperioder. - Arbejde praktisk med periodens håndværk, materialer og rekonstruktion af bygningsdetaljer.- Udføre arbejdet under hensyn til kravspecifikationer, gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri, samt relevante vejledninger og anvisninger. Uddannelsen gennemføres i en af følgende stilperioder: __Middelalder, romansk og gotisk stil__Renaissance __Barok og rokoko__Klassicisme __Historicisme og skønvirke__Modernisme, Funkis
Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser
Skolefagkode: 44962
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3731,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3731,00 kr.

Målgruppe
Faglærte bygningsarbejder og andre med erfaring som arbejder, eller skal arbejde med bygningsrestaurering.

Formål:
Deltagerne kan medvirke til at istandsætte, vedligeholde og bevare historiske bygninger i samarbejde med andre faggrupper med respekt for bygningens kvaliteter. Deltagerne har indsigt i byggeskik, tidstypiske materialer m.v. og kan anvende viden om bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning.

Indhold:
Deltagerne kan:- Medvirke til at istandsætte, vedligeholde og bevare historiske bygninger i samarbejde med andre faggrupper med respekt for bygningens kvaliteter. - Medvirke ved restaureringsarbejdet på baggrund af bygningshistorisk indsigt, herunder indsigt i byggeskik, tidstypiske materialer, byggestil, egnspræg og teknikker samt kendskab til relevante målemetoder og registrering af historiske spor.- Medvirke til vejledning af bygherrer om løsninger til at bevare og sikre bevaringsværdier i historiske bygninger. - Anvende viden om bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning, f.eks. vedr. miljø og arbejdsmiljø ved udførelse af arbejdet.