Bliv hurtigt klar til job med et truckcertifikat fra EUC Nord. Vi tilbyder kurser i Hjørring.

PRINT

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

EUC Nord, Ringvejen 226, 9800 Hjørring
8. december 2022 Valgt Optaget
12. december 2022 Optaget
5. januar 2023 Optaget
5. januar 2023 9 ledige pladser
16. januar 2023 10 ledige pladser
16. januar 2023 9 ledige pladser
30. januar 2023 8 ledige pladser
30. januar 2023 Optaget
9. februar 2023 8 ledige pladser
9. februar 2023 10 ledige pladser
20. februar 2023 10 ledige pladser
2. marts 2023 10 ledige pladser
13. marts 2023 10 ledige pladser
13. marts 2023 10 ledige pladser
23. marts 2023 10 ledige pladser
23. marts 2023 10 ledige pladser
13. april 2023 10 ledige pladser
13. april 2023 10 ledige pladser
24. april 2023 10 ledige pladser
24. april 2023 10 ledige pladser
8. maj 2023 10 ledige pladser
8. maj 2023 10 ledige pladser
22. maj 2023 10 ledige pladser
22. maj 2023 10 ledige pladser
8. juni 2023 10 ledige pladser
8. juni 2023 10 ledige pladser
19. juni 2023 10 ledige pladser
19. juni 2023 10 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nord, Ringvejen 226, 9800 Hjørring
Tilmeldingsfrist 5. december 2022
Startdato 8. december 2022
Slutdato 16. december 2022
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris 896,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 6123,65 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Beskrivelse Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Kontaktperson Kirsa Bjerreskov
Telefonnr 7224 6416
Email info@eucnord.dk
Kviknummer 821409ft22-47592-461
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 10
Mange ledige pladser
Fag til kurset:
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode: 47592
Varighed: 7,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 896,00 kr.
Pris for ledige: 6123,65 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6123,65 kr.

Målgruppe
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.