Bliv hurtigt klar til job med et truckcertifikat fra EUC Nord. Vi tilbyder kurser i Hjørring.

PRINT

Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B

Fag til kurset:
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
Skolefagkode: 47890
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 1071,95 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1071,95 kr.

Målgruppe
Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Deltageren skal have gennemført, men ikke bestået, certifikatprøven i enten Gaffelstabler certifikatkursus A, eller Gaffeltruck certifikatkursus B, eller særlig dispensation fra Arbejdstilsynet.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne bestå certifikatprøven til enten gaffelstabler (A) eller gaffeltruck (B).

Indhold:
Deltagere som umiddelbart før har gennemført den krævede uddannelse, men ikke bestået certifikatprøven - i enten Gaffelstabler certifikatkursus A eller Gaffeltruck certifikatkursus B - kan gå til direkte prøve. Endvidere kan deltagere, som har en særlig dispensation fra Arbejdstilsynet, uden forudgående undervisning gå til prøve med henblik på erhvervelse af et af de nævnte certifikater.