Kursuscenter Nord gennemfører løbende kurser for virksomhedernes medarbejdere og kan i øjeblikket tilbyde følgende kurser:

Førstehjælp på minimumsniveau
Kurset består af modulerne ”Livreddende førstehjælp” samt ”Hjerte-lungeredning”. Gennem teori og praktiske øvelser undervises kursisterne i genoplivning (hjertemassage og kunstigt åndedræt) samt livreddende førstehjælp til tilskadekomne med alvorlige kvæstelser eller pludseligt opståede sygdomme. På kurset gennemgås ligeledes fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene.

6 timer. Max 16 pers. Ingen forudsætninger.
Holdpris kr. 7.000,-

Førstehjælp på mellemniveau
Kurset er sammensat af modulerne ”Livreddende førstehjælp”, ”Hjerte-lungeredning”, ”Førstehjælp ved sygdomme” samt ”Førstehjælp ved tilskadekomst”. Kurset indeholder udover den livreddende førstehjælp og genoplivning også undervisning i korrekt alarmering, førstehjælp til mindre skader, behandling af forbrændinger, forgiftninger m.v. samt førstehjælp ved forstuvninger og knoglebrud. Under modulet “Førstehjælp ved sygdomme” undervises kursisterne i førstehjælp i bl.a. blodprop i hjertet, epilepsi, sukkersyge samt psykisk førstehjælp.

12 timer. Max 16 pers. Ingen forudsætninger.
Holdpris kr. 12.000,-

Førstehjælp – Vedligeholdelseskursus

Kurset er en repetition af tidligere erhvervet førstehjælpsuddannelse på enten 6 eller 12 timers varighed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en førstehjælpsuddannelse skal vedligeholdes mindst hvert 3. år, og at forudsætningen for at deltage i vedligeholdelseskurset er, at der maks. er gået tre år, siden man sidst har gennemført ”førstehjælp på minimums- eller mellemniveau”.

3 timer. Max 16 pers.
Holdpris kr. 4.000,-

Førstehjælp - Genoplivning med hjertestarter
Kurset henvender sig til virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder, som påtænker at anskaffe hjertestarter eller allerede har investeret i en sådan. På kurset gennemgås anvendelse og vedligeholdelse af hjertestarteren, fordele og ulemper ved anvendelse samt ansvar i forbindelse med anvendelse af hjertestarteren (hvad siger loven). Herudover er der praktiske øvelser i brug af en hjertestarter.

6 timer. Max 12 pers. Ingen forudsætninger.
Holdpris kr. 7.000,- Førstehjælp -

Vedligeholdelse af genoplivning med hjertestarter

Kurset består af repetition af modulerne ”Hjerte-lungeredning” samt “Genoplivning med hjertestarter”, og henvender sig til virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder, som har gennemgået et hjertestarterkursus tidligere. Forudsætning for at deltage på kurset er, at man indenfor de sidste tre år, har gennemført et 6-timers timers hjertestarterkursus.

3 timer. Max 12 pers.
Holdpris kr. 4.000,-

Førstehjælp til børn

Kurset består af modulerne ”Livreddende førstehjælp” samt ”Hjerte-lunge-redning”. Kurset er målrettet voksne, der har ansvar for børn – fx pædagoger, forældre, dagplejemødre og bedsteforældre. På kurset lærer du både livreddende førstehjælp og at hjælpe ved hverdagens små uheld som forgiftninger, forbrændinger og lign.

6 timer. Max 16 pers. Ingen forudsætninger.
Holdpris kr. 7.000,-

Elementær brandbekæmpelse
Kurset består af brandteori og praktiske slukningsøvelser med forskellige slukningsmidler for alle kursusdeltagere.

3 timer. - Max 14 pers. Ingen forudsætninger.
Holdpris kr. 4.000,-

Elementær brandbekæmpelse/Vedligeholdelse af førstehjælp
Kurset er en repetition af modulerne ”elementær brandbekæmpelse” 3 timer, ”Livreddende førstehjælp” samt ”Hjerte-lunge-redning” 3 timer. Forudsætning for at deltage på kurset er, at man inden for de sidste tre år, har gennemført ”førstehjælp på minimums- eller mellemniveau”.

I alt 6 timer. Max 14 pers.
Holdpris kr. 7000,-


Kurserne i førstehjælp følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinier.

Kursus i brandbekæmpelse følger DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinier.


Undervisning/Kursussted:
Undervisningen foregår efter aftale.


BESKRIVELSE AF DE ENKELTE MODULER


Hjerte-lungeredning
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter yde hjerte-lungeredning til en bevidstløs person uden åndedræt alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede

Livreddende førstehjælp
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Førstehjælp ved sygdomme
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne handle hensigtsmæssigt ved alvorlige, pludseligt opståede sygdomme yde almindelig førstehjælp ved alvorlige, pludseligt opståede sygdomme forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge identificere symptomerne på de enkelte, alvorlige, pludseligt opståede sygdomme foretage en alarmering via 1-1-2

Genoplivning med hjertestarter
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne montere og betjene en hjertestarter yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt med en hjertestarter til rådighed. Den enkelte kursist skal have forståelse for sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter indikationer for anvendelse af hjertestarter situationer, der kræver særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter årsager til hjertestop

Vedligeholdelse af førstehjælp
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/kredsløbssvigt som følge af ulykker håndtere flere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Vedligeholdelse af genoplivning med hjertestarter
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: anvende førstehjæpens 4 hovedpunkter yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning, når der en hjertestarter til rådighed yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/kredsløbssvigt som følge af ulykker håndtere flere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Førstehjælp ved tilskadekomst
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne foretage en alarmering via 1-1-2.