Førstehjælp Basisuddannelser

Det er et krav, at basisuddannelse skal have en varighed af mindst 4 timer.

Derfor skal basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” altid sammenkøres med ”Førstehjælp ved hjertestop”

eller en tilvalgsuddannelse af minimum 2 timers varighed

Titel

Indhold

Varighed

Førstehjælp ved hjertestop

Bevidsthedstilstand

Overlevelseskæden

Basal genoplivning

Brug af hjertestarter (AED)

Stabilt sideleje

Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksenperson

4 timer

Kr. 4.950,- + moms pr. hold

Max. 16 deltagere

Førstehjælp ved ulykker

(skal tages i sammenhæng med andet modul så varighed bliver mindst 4 timer i alt)

Skab sikkerhed og stands ulykken

Nødflytning og stabilt sideleje

Vurdering af personen og livreddende førstehjælp

Tilkald hjælp

Førstehjælp – bevidsthedspåvirkning - vejrtrækning

Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt

Psykisk førstehjælp

2 timer

Kr. 2.750,- + moms pr. hold

Max. 16 deltagere

 

Førstehjælp Funktionsuddannelser

Alle funktionsuddannelser kan gennemføres uden tidligere erhvervet førstehjælpsbevis

Titel

Indhold

Varighed

Medborgerførstehjælp

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp til akut opståede sygdomme

Førstehjælp til akutte skader

7 timer

Kr. 8.250,- + moms pr. hold

Max. 16 deltagere

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Førstehjælp ved hjertestop tilpasset børn

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil.

7 timer

Kr. 8.250,- + moms pr. hold

Max. 16 deltagere

Førstehjælpere med
særligt ansvar

Førstehjælp ved hjertestop

2. del i Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp til blødninger

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

Førstehjælp til småskader

Førstehjælp til sygdomme

Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

12 timer

Kr. 13.200,- + moms pr. hold

Max. 16 deltagere

Førstehjælp Opdateringsuddannelser

Uddannelserne gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført basisud­dannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker” eller modulerne ”Hjerte-lunge-redning” og ”Genoplivning med hjertestarter”

Titel

Indhold

Varighed

Opdatering af
førstehjælp ved
hjertestop

Repetition af indhold af

Basisuddannelserne:

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde

Brug af hjertestarter (AED)

3 timer

Kr. 4.400,- + moms pr. hold

Max. 16 deltagere

Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp

Repetition af indhold af

Basisuddannelserne:

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved ulykker

Udførelse af førstehjælp til blødning, forbrændinger, skoldninger,

forgiftninger og ætsninger

Nødflytning

3 timer

Kr. 4.400,- + moms pr. hold

Max. 16 deltagere