Vi tilbyder efteruddannelse til rengøring- og fødevarebranchen inden for en række områder. Nedenfor kan du se en liste over de kurser vi tilbyder i øjeblikket.

 Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vores udbud.

PRINT

Almen Fødevarehygiejne

EUC Nord, Fjernundervisning, 9800 Hjørring
22. november 2021 Valgt 196 ledige pladser
EUC Nord, Ringvejen 226, 9800 Hjørring
17. august 2022 18 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nord, Fjernundervisning, 9800 Hjørring
Startdato 22. november 2021
Slutdato 24. juni 2022
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1486,85 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Undervisningstid 00:00 - 24:00
Beskrivelse Kurset er selvstudie og foregår som fjernundervisning. Du har 90 dage til at få taget kurset, der normalvis er et 3 dages kursus. Du bestemmer selv hvor og hvornår.
Kontaktperson Marianne Kondrup Krogh
Telefonnr 7224 6000
Email mkk@eucnord.dk
Kviknummer 821409tr21-45818-3
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 200
196 ledige pladser
Fag til kurset:
Almen fødevarehygiejne
Skolefagkode: 45818
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1486,85 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1486,85 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Formål:
Deltagerne kan arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne. Deltageren kan anvende principper om egenkontrol og risikoanalyse samt påpege kritiske punkter. Deltagerne kan anvende viden om mikroorganismers til at hæmme mikroorganismers udvikling samt efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.

Indhold:
Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.