Kursuscenter Nord er ensbetydende med EUC Nords samlede efteruddannelsesudbud, som man kan se her på siden. Vi tilbyder den billigste og den bedste efteruddannelse til ansatte i virksomheder – både offentlige og private – samt til enkeltpersoner.

Når du deltager i et AMU kursus som ufaglært eller faglært, koster det mellem kr. 126 og 190 pr. dag. Samtidigt kan du eller din arbejdsgiver søge VEU-godtgørelse, samt tilskud til transport- Satsen for er dags dato 120,54 kr. pr. time, altså 4.460 kroner pr. uge. Befordringstilskud til kilometer som ligger ud over 24, er dags dato 0,95 øre pr. kilometer.

Lad os som eksempel sige, at du har valgt at bruge 1 dag på et Excel kursus i Kursuscenter Nords IT Læringscenter. Kurset koster 190 kroner for en dag, til gengæld får du 892 kroner i VEU godtgørelse, da en undervisningsdag varer 7,4 timer. Dvs. at din virksomhed MODTAGER kr. 702 for at dygtiggøre en medarbejder gennem efteruddannelse!

Kursuscenter Nords undervisere er professionelle med stor pædagogisk erfaring og specialiserede inden for de områder, vi underviser i. Vi vægter pædagogiske udvikling lige så højt som den faglige udvikling.

Vi udbyder både åbne standardkurser og specifikke kurser, der er udviklet på baggrund af virksomhedernes specifikke arbejdsopgaver og behov. Vi tilbyder efteruddannelse/kurser af høj kvalitet inden for en lang række fagområder. Det handler om fleksibel efteruddannelse i Vendsyssel.

Se en række aktuelle kurser nedenfor.

Landingsside

Aktuelle kurser Antal hold Status
Ingen kurser i øjeblikket
Vi kan også tilbyde følgende kurser
Projektlederuddannelsen